ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތުން ދެ ގޮފި އެއްކޮށް އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، އަލް ޙާފިޡް އާހިލް މުހައްމަދު ޒާހިރު

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023ގެ ދެ ގޮފި އެއްކޮށް އެންމެ މޮޅު ބައިވެރިޔާގެ މަޤާމް އަލް ޙާފިޡް އާހިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙާޞިލްކޮށްފިއެވެ.

Read more

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023ގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

 253 ދަރިވަރުންނާއެކު “ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2023” މިއަދު ހެނދުނު ތިނަދޫ ސިޓީގައި ފަށައިފިއެވެ. މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ

Read more

250 އަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންނާއެކު ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް މާދަމާ ފެށުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. މި

Read more